Psykisk sårbar og servicehund

Hvordan får jeg en servicehund, og hvem kan få en servicehund?

 

Det er blevet meget populært at få/ønske sig en servicehund som psykisk sårbar, det giver en stor hjælp i hverdagen og kan være afgørende for at kunne komme ud i samfundet.

Vi har dog valgt ikke at arbejde med at udbrede kendskabet til servicehunde, men vi henviser til de nedenstående hjemmesider og tv-indslag.

Det er ikke alle der er egnede til at tage vare på en hund og heller ikke en servicehund, og det er et problem når man kun betragter hunden som et hjælpemiddel. Man skal huske på, at en servicehund er stadig en hund med behov ligesom alle andre hunde.

Det skal være et samspil mellem hund og ejer, for ligeså meget som du kan være afhængig af hunden, er hunden også afhængig af dig.

 

Der findes flere foreninger der træner servicehunde, nogle kommuner bevilliger servicehunde til psykisk sårbare borgere, og andre kommuner gør ikke.
At få en færdigtrænet servicehund er kostbart, og de færreste har midlerne til selv at finansiere det.

 

De fleste foreninger træner selv hundene og leverer dem færdigtrænede til ejeren, som f.eks servicehundeforeningen.

http://servicehundeforeningen.dk/

 

Der findes også en forening der tilbyder træning til hunde der allerede bor hjemme hos ejeren.
At træne sin egen hund op til servicehund er et stort arbejde, og kræver meget af en, det foregår i samarbejde med en tilknyttet hundetræner, og betalingen aftales med foreningen.
Se Trinitas hjemmeside:
http://trinitas-st.dk/

 

Se evt nedenstående links om det at have en servicehund:

Se indslag med Henriette og Marley:
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/hunden-marley-hjaelper-henriette-med-indkoeb

 

Se indslag med Diana og Morris:
http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/10-09-2015/1930/hunden-hjaelper-pa-angsten

vov6